• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/gergermuftuluk
 • https://twitter.com/gergermuftuluk
DİBBYS


Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret191880
Hava Durumu
Anlık
Yarın
9° 2°

2013 Yaz Kur'an Kursları açılıyor

YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

I- YAZ KUR’AN KURSLARININ AMACI

Toplumu din konusunda aydınlatmakla yükümlü olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, din eğitimi faaliyetlerini öncelikle camiler ve Kur’an kursları aracılığıyla yürütmektedir.

Bu hususla ilgili olarak 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kur’an Kursları İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 25. Maddesinde: “Okulların tatil olduğu zamanlarda, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin talebine bağlı olarak Kur’an-ı Kerim’i ve mealini öğrenmeleri, dini bilgilerini geliştirmeleri, dini içerikli sosyal ve kültürel etkinliklerden yararlanmaları amacıyla Kur’an kurslarında, camilerde ve müftülüklerce uygun görülecek yerlerde mülki amirin onayı ile yaz Kur’an kursları açılır.” hükmüne yer verilmiştir.

   II-  KUR’AN KURSLARININ AÇILIŞ PROGRAMI

Yaz Kur’an kursları 24 Haziran 2013 Pazartesi günü eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kurslara velilerin de katılımının sağlanacağı bir açılışla başlanacak, Diyanet İşleri Başkanımızın açılış mesajı okunacaktır.

Ayrıca yaz Kur’an kurslarının açılacağı gün bu hizmette görev alacak personelin bilgilendirilmesi amacıyla 24 Haziran 2013 Pazartesi günü saat 14.30’da “Canlı Yayın Yoluyla Uzaktan Eğitim Programı” gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan canlı yayına Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ, Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve Belgin AYDIN konuşmacı olarak katılacaklardır.

Söz konusu uzaktan eğitim programını izlemek üzere, özellikle yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek personelin rahatlıkla takip edebileceği bir yer temin edilecek ve geçerli mazeretleri olanlar dışında tüm personelin katılımı sağlanacaktır.

III- KAYIT İŞLEMLERİ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı ve öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim hizmetleri ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Yaz Kur’an kurslarında kayıtlar 17 Haziran 2013 tarihinde başlayacaktır.
 3. Eğitim takvimi, kayıt işlemleri, dönemler, kurlu sistem ve işleyişi hakkında gerekli tüm bilgiler veli ve öğrencilere müftülüklerce duyurulacaktır. Başkanlığımız tarafından İl/ İlçe müftülüklerine gönderilecek afişler uygun görülen yerlere asılacaktır. Ayrıca vaaz ve hutbelerde gerekli duyurular yapılacaktır.
 4. Yaz Kur’an kursları, 24 Haziran– 23 Ağustos 2013 tarihleri arasında aşağıda belirtilen dönemler halinde ve kur esasına göre gerçekleştirilecektir:

 I. Dönem: 24 Haziran – 12 Temmuz 2013

 II. Dönem: 15 Temmuz – 02 Ağustos 2013

 III. Dönem: 05 Ağustos – 23 Ağustos 2013

 

 Kur sisteminin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar:

a)      Her bir dönemde kursa kaydı yapılan öğrenciler, öğretici tarafından Kur’an-ı Kerim ve Dini Bilgiler konularında seviye tespitine tabi tutularak kurlara ayrılacaktır.

b)      Her dönemde kaç kur açılacağı, öğrencilerin durumu, öğretici, mekân ve diğer hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlara göre belirlenecektir.

c)      Yeterli sayıda sınıf ve öğreticisi bulunan camilerde / Kur’an kurslarında her bir kur için ayrı sınıflar oluşturulacaktır.

 1. Yaz tatili dönemlerinde, camiler ve yaz Kur’an kurslarında okumak isteyen çocuklar velisinin muvafakatine binaen, “DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR’AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ” ‘nde yer alan Ek-8 form dilekçe ile kursa kabul edilecektir. Ayrıca dilekçenin doldurulmasında beyan esas olup müracaat eden vatandaşlardan herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
 2. Kurs öğreticisi veya cami görevlisi, kursun başlangıcında kayıt başvurularını göz önünde bulundurarak velinin isteği üzerine öğrenciyi üç dönemden yalnızca birisi için kayıt edebileceği gibi, iki veya üç dönem için de kayıt yapabilecektir.
 3. Kayıtlar dolmuş olsa bile kayıt için başvurular geri çevrilmeyecek, ilgili müftülükçe bu tür başvurular uygun olan kurslara yönlendirilecektir.
 4. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim sürecinin işleyiş ve takibi için gönderilen Ek-2 formda belirtilen işlemler müftülüklerce titizlikle gerçekleştirilecektir.
 5. Yaz Kur’an kurslarına katılmak isteyen engellilere imkânlar ölçüsünde yardımcı olunacak ve her ilde en az bir cami/Kuran kursu engellilere yönelik hazırlanacak ve ilgililere duyurulacaktır. Bu gruba ders verecek personel, yaz Kur’an kursları öncesi bu amaçla düzenlenmiş hizmet içi eğitim kursuna katılanlar veya Braille alfabesini okumayı/işaret dilini kullanmayı bilen öğreticiler arasından seçilecektir.

IV- KURS DÜZENLENEBİLECEK SAATLER

1. Müftülükler eğitim-öğretim saatlerini mahalli şartlar, öğretici, öğrenci ve velilerin talepleri vb. hususları dikkate alarak belirleyeceklerdir. Aynı kurs ve camide tekli ya da ikili (sabah ve öğlenden sonra) eğitim yapılabilecektir. (İkili eğitimlerde, aynı öğretici hem sabah hem de öğleden sonra görevlendirilemez.)

2. Ders programları, ders saatlerinin bitimini takip eden namaz saatine göre ayarlanacak, son dersin bitiminden sonra öğrencilerin, en az bir vakit namazı, öğretici gözetiminde camide cemaatle kılmasına özen gösterilecektir.

V- KURSLARDA EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLER

 1. Yaz Kur’an kurslarında Başkanlıkça hazırlanan eğitim ve öğretim programları uygulanacak; Başkanlığın hazırladığı ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır.
 2. Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programının temel yaklaşımına; öğrenme-öğretme sürecinde uyulması gereken ilkelere aykırı olmamak kaydıyla müftülükçe uygun görülen yardımcı eğitim-öğretim materyalleri de kullanılabilecektir.

İhtiyaç duyulması halinde Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3 ile Etkinlik 3 Ramazan eki ve İnteraktif CD Destekli Tevcidli Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

VI- EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN HUSUSLAR

 1. Yaz Kur’an kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerin tatilde oldukları bilinciyle yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
 2. Eğitim ve öğretimde öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır.
 3. Yaz Kur’an kursları başlamadan önce müftülüklerimizce, Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları, Yaz Kur’an Kursları Öğretici Kılavuzu ve Dinimizi Öğreniyoruz Öğretici Kitabı daha önce kendisine ulaşmamış olan ve bu kurslarda görev alan bütün personele temin edilerek imza karşılığı verilecektir. Söz konusu kitaplar cami/Kur’an kursu demirbaş defterine kayıt edilerek her görevlinin anılan materyalden yararlanması sağlanacaktır.
 4. Yaz Kur’an kurslarına katılacak öğrencilere, Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğünce basılan Elif-Bâ, Dinimizi Öğreniyoruz 1, 2, 3 ile Etkinlik 3 Ramazan eki ve İnteraktif CD Destekli Tevcidli Kur’an-ı Kerim Elif-Ba ücretsiz sağlanacak ve kurs boyunca derslerde bu kitaplar takip edilecektir.
 5. Yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, Kur’an kursu öğreticisi/din görevlisi, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın kurs açacaktır.
 6. Eğitimin etkin ve verimli olabilmesi için sınıf mevcudunun bir öğreticiye azami 30 öğrenci düşecek şekilde planlanmasına çalışılacaktır.
 7. Sadece bir öğretici görevlendirilen camilerde ya da Kur’an kurslarında öğrenci sayısının 30’u aşması durumunda ikinci bir öğretici görevlendirilebilecektir.
 8. Yaz Kur’an kurslarında 12 yaşın altındaki öğrencilerden oluşan sınıflarda, öğrenci sayısının 20’yi geçmemesine özen gösterilecektir.
 9. İmkânlar ölçüsünde eğitim-öğretim mekânlarının fiziki yapısının iyileştirilmesine, bilgisayar, araç-gereç ve materyallerin kalite ve sayısının artırılmasına çalışılacaktır.
 10. Her derste mümkün olduğunca eğitim-öğretim teknolojilerinden yararlanılmaya çalışılacaktır. Kurs idaresinin imkânları yeterli olmadığı takdirde bu tür eğitim materyallerinin müftülüklerce karşılanması sağlanacaktır.
 11. Diyanet Çocuk Dergisi başta olmak üzere Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınları öğrencilere tanıtılacak ve abone olmaları teşvik edilecektir.
 12. Öğrenciler okullarda Kur’an’ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeli dersler kapsamında alabildiklerinden yaz Kur’an kurslarında seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerin daha çok ihtiyaç duydukları bilgilere ağırlık verilecektir.
 13. Dersler Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programlarında her kur için ayrı ayrı belirlenmiş olan ünite başlıklarına bağlı kalınarak işlenecektir. Ders işlenirken öğrencilerin seviyesi göz önünde bulundurulacaktır.
 14. Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilen personel derslere hazırlıklı girecek, günlük işlenen derslerde her kura ait konuyu ders defterinin ilgili bölümüne yazacaktır.
 15. Derslerin çeşitli oyun etkinlikleri içerisinde öğrencinin katılımıyla işlenmesine özen gösterilecektir. Ödüllendirmelerde de aşırılığa yer verilmeyecektir.
 16. Bu sene yaz kurslarının daha etkin ve verimli olabilmesi için Başkanlığımız tarafından Yaz Kur’an Kursları Hizmet İçi Eğitim Semineri yapılmıştır. Bu seminere katılan yönetici ve görevlilerin seminer kazanımlarını yaz Kur’an kurslarında görev alacaklara aktarabilmeleri amacıyla mahallinde seminerler düzenlenecektir. Bu hususta il ve ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır.

VII- EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPOR ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

30.04.2012 tarihinde Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile yaz Kur’an kurslarına katılanlardan, 7-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik basketbol, güreş, masa tenisi, badminton, teakwondo, judo, wushu, karete gibi spor dallarında her ilin imkanları ölçüsünde kurslar düzenlenebilecektir.

Eğitim ve öğretim saatleri dışında, öğreticinin rehberliğinde gerekli önlemler alınmak suretiyle, Kur’an kurslarını tanıtmak, Kur’an öğretimine sempati ve ilgiyi yaygınlaştırmak,  sporu sevdirmek amacıyla sosyal ve sportif etkinlikler düzenlenebilir. Ancak kurs dışında düzenlenecek bu tür faaliyetler ilgili müftünün teklifi ve mülki amirin onayıyla gerçekleştirilecektir.

Anılan protokol gereği tüm İl ve İlçe müftülüklerimiz;

 1. Bu projenin uygulanmasından sorumlu personeli belirleyerek görevlendirecek ve iletişim bilgilerini İl/İlçe Spor Müdürlüğü’ne bildirecektir.
 2. Yaz Kur’an kurslarında düzenlenecek olan sportif etkinlikler halka duyurulacaktır.
 3. Yaz Kur’an Kursuna kayıt yaptıran ve spor etkinliklerinden yararlanmak isteyen her öğrenci için Spor Etkinlikleri Kayıt Formu ilgili web programı aracılıyla doldurulacaktır.
 4. Spor etkinlikleri için kayıt formu dolduran öğrencilerin isimleri ve talepleri İl/İlçe spor müdürlüğüne teslim edilecektir.
 5. Öğrencilerin spor salonlarına ulaşımları ilgili İl/İlçe müftülüklerimiz ve spor müdürlüklerince işbirliği ile sağlanacaktır.
 6. Diyanet Spor Kulübü olmayan illerde Diyanet Spor Kulübü kurulmaya çalışılacaktır. Spor kulübüne katılan gençlerden uygun görülenlere lisans verilmesi sağlanacaktır.
 7. Öğrenci yoğunluğu olan illerde yapılacak spor etkinlikleri için sabah ve öğle ders planlaması İl/İlçe müftülüklerimiz tarafından Ek-5 protokol hükümlerine göre yapılacaktır.

VIII- GÖREVLENDİRME VE ÜCRETLENDİRME

Yaz Kur’an kurslarında öncelikli olarak din hizmetleri sınıfında bulunan personele görev verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde dini yükseköğrenim mezunları ile hafızlık belgesine sahip imam-hatip lisesi mezunlarının yanı sıra Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık yeterlilik belgelerinden en az birine sahip olanlar da görevlendirilebilecektir.

Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilenlerden; 24.07.2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; en az 15 kursiyeri bulunanlara; yılda 2 ay haftada 5 gün ve günde 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecektir.

 

IX- BELGE İŞLEMLERİ, FORMLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 1. Sağlıklı veri akışının temini amacıyla yaz Kur’an kursları ile ilgili bütün bilgilerin girişleri yeni yapıda oluşturulan web programı aracılığıyla yapılacaktır. Bunun haricinde kesinlikle öğreticilerden ve müftülüklerden her hangi bir bilgi ve belge talebi kesinlikle olmayacaktır. Web programının adresi içeriği ve kullanımı ile ilgili talimatlar daha sonra gönderilecektir.
 2. Yaz Kur’an kurslarına katılanlara bitirme sınavı yapılmayacaktır. Ancak her dönem sonunda kuru başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi doldurularak velilerin de bulunduğu bir etkinlik programıyla verilecektir.
 3. “Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri” ‘nin veri giriş alanlarının güncellenmesi ve web programına uyumlu hale getirilmesi nedeniyle bu yıldan geçerli olmak üzere eski defterler kullanımdan kaldırılmış olup, yeni hazırlanan defterler Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret işletmesi Müdürlüğünden temin edilecektir. (Tel :0312-351 91 31)
 4. Yaz Kur’an kursları uygulama esasları ve ekleri (Ek-1, 2, 3, 4, 5) İl müftülüklerimizin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca söz konusu bu eklere Başkanlığımız web sitesinin Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü linkinde bulunan “Duyurular ve Açıklamalar” sayfasından ulaşılabilecektir.

 

XI- YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yaz Kur’an kursları eğitim öğretim sürecinin planlandığı gibi yürütülmesi, ülke genelinde ilke, metot ve uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu sebeple; İl/İlçe Müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

 1. Bu seminerler, Afyon Sandıklı’da gerçekleştirilen yaz Kur’an kursları hizmet içi eğitim seminerine katılmış olan yönetici ve diğer görevlilerin sorumluluğunda yapılacaktır. Anılan görevliler il genelinde ve ilçelerde seminer vermek üzere görevlendirileceklerdir.
 2. Bu seminerler, yaz Kur’an kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 13 Mayıs - 14 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde planlanacaktır.
 3. Ders dönemi içinde yapılacak olan seminerler, mümkün olduğunca kurslardaki ders saatlerini aksatmayacak şekilde ya da hafta sonu yapılacaktır.
Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için, uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır

Paylaş |                                         Yorum Yaz - Arşiv   9688 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın